Στοματολόγος Πειραιάς/Πεύκη

Δρ. Ιωάννης Χ. Γκούβερης

O δρ Ιωάννης Γκούβερης είναι χειρουργός Οδοντίατρος-Στοματολόγος και εξετάζει στοματολογικούς ασθενείς σε ιδιωτικά ιατρεία στον Πειραιά και στην Πεύκη.

O δρ Ιωάννης Γκούβερης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2008 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στοματολογία από την Oδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2009 πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Γναθοχειρουργικό Τμήμα του 251 ΓΝ Αεροπορίας. Τον Απρίλιο του 2015 έγινε Διδάκτορας της Οδοντιατρικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί τη στοματολογία στο ιδιωτικό του ιατρείο από το 2007.

To 2016 εργάστηκε ως Visitor Scientist στο Department of Diagnostics & Biomedical Sciences του University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), School of Dentistry, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 2017-2018 εργάστηκε ως Fellow Researcher στο Division of Diagnostic and Surgical Sciences του UCLA School of Dentistry (UCLA),  Los Angeles, California, USA στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το 2018 συμμετέχει  ως επιστημονικός συνεργάτης στην κλινική Στοματολογίας της Oδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας της
Ελλάδος, μέλος της European Association of Oral Medicine, και άλλων επιστημονικών
εταιρειών.


Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

2018 Σεπτέμβριος   Επιστημονικός συνεργάτης στην κλινική Στοματολογίας της Oδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2016-2018   Fellow Researcher στο Division of Diagnostic and Surgical Sciences του UCLA School of Dentistry (UCLA),  Los Angeles, California, USA στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

2016  Visitor Scientist στο Department of Diagnostics & Biomedical Sciences του University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), School of Dentistry, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

2010-2015  Διδακτορικό δίπλωμα Οδοντιατρικού Τμήματος ΕΚΠΑ, στην Παθοβιολογία Στόματος, με βαθμό «Άριστα», με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ¨Ηρακλειτος ΙΙ¨, ΕΣΠΑ 2007-2013.

2004-2008  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Στοματολογία, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, με βαθμό «Άριστα» και τιμητικό βραβείο διάκρισης.

2002  Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Λίαν Καλώς»


Εμπειρία

Εξέταση ασθενών με στοματολογικά νοσήματα, διάγνωση και θεραπεία, λήψη βιοψιών:

  • στην Κλινική της Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • στο Εξωτερικό Στοματολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός
  • στο ιδιωτικό ιατρείο από το 2007 


Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

  • European Association of Oral Medicine
  • Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος,
  • Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Αγωγής στου Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή


Άλλα

  • 20 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά
  • 15 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
  • 1 τιμητική διάκριση σε διεθνή συνέδρια